top of page
  • Writer's picturebraingroupvidin

ИНФОРМАЦИОНЕН ФЛАЕР ДОГОВОР 2022-1-BG01-KA121-000055749

Целта е да бъдат запознати кандидатите за участие в проекта "Защо да участват в проект за мобилност"?. Какви са дейностите и ползите, които ще имат включвайки се в проекта, какви са техните ангажименти, какво ще научат и как ще бъдат валидирани придобитите от тях нови знания и професионални умения.© 2023 by Brain group Association, Vidin, Bulgaria

bottom of page