top of page
  • Writer's picturebraingroupvidin

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА - ДОГОВОР 2022-1-BG01-KA121-VET-000055749


На 17 октомври 2022 год. се проведе он лайн среща между Сдружение “Брейн груп” гр. Видин - координатор на Национален консорциум по ДОГОВОР № 2022-1-BG01-KA121-VET-000055749 и партньорите от консорциума от България: Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Видин, Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Варна и Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Кърджали. На срещата присъстваха: госпожа Цекова-Паскова – председател на УС на Сдружение “Брейн груп”, госпожа Мариета Георгиева – директор на ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Видин, госпожа Гергана Япаджиева – директор на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Варна, госпожа Марияна Стратиева – директор на Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Кърджали

Срещата протече при следния дневен ред::

1. Сключване на договори за партньорство между Сдружение “Брейн груп” – Видин и партньорите по проекта: Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Видин, Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Варна и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Кърджали;

2. Определяне на екип по изпълнение на ДОГОВОР № 2022-1-BG01-KA121-VET-000055749;

3. Приемане на график за дейностите

4. Документооборот© 2023 by Brain group Association, Vidin, Bulgaria

bottom of page