top of page
  • Writer's picturebraingroupvidin

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ПО ДОГОВОР 2022-1-BG01-KA121-VET-000055749

Стартира информационната кампания по договор 2022-1-BG01-KA121-VET-000055749, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+ 2021-2027. Договорът ще се изпълнява от национален консорциум с координатор Сдружение "Брейн груп" Видин, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Варна и ПГТ "Проф д-р Асен Златаров" Кърджали.
© 2023 by Brain group Association, Vidin, Bulgaria

bottom of page