top of page

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

Добре дошли  на електронната страница на сдружение "Брейн груп" Видин. Тя е разработена с цел да бъде посрещната необходимостта от достъп до специализирана информация, популяризирани съвременните методи и подходи в професионалното обучение и социалната работа и внедряването им в актуални проекти и инициативи.

 

Тук можете да намерите разнообразна информация относно дейностите и стратегическия план за развитие на организацията, административни и учебни он лайн ресурси за професионалисти и обучаеми в областта на професионалното обучение и социалната работа, коментари, актуални новини и акценти от работата на партньорски организации и институции, информационен бюлетин, полезни връзки и др.

ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021-2027

SCAN ACREDATION ERASMUS+ 2021-2027.jpg

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021-2027

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Договор 2024-1-BG01-KA121-000200022 се изпълнява в периода от 01.06.2024 г. до 31.08.2025 г. от НАЦИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ: координатор Сдружение "Брейн груп" Видин, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Варна, ПГТ "Александър Паскалев" Хасково.

anigif 2024 200022.gif
2023 117410 anigif.gif

Договор 2023-1-BG01-KA121-000117410 се изпълнява в периода от 01.06.2023 г. до 31.08.2023 г. от НАЦИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ: координатор Сдружение "Брейн груп" Видин, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Варна и ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали.

Договор 2022-1-BG01-KA121-000055749 се изпълнява в периода от 01.06.2022 г. до 31.08.2023 г. от НАЦИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ: координатор Сдружение "Брейн груп" Видин, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Варна и ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали.

2020 55749 anigif.gif
2021 6404 anigif.gif

Договор 2021-1-BG01-KA121-000006404 се изпълнява в периода от 01.09.2021 г. до 30.11.2022 г. от НАЦИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ: координатор Сдружение "Брейн груп" Видин, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Варна, ПГТ "Александър Паскалев" Хасково.

ПАРТНЬОРИ

LOGO TEHNICHKA SCOLA.jpg
pic_5.jpg

© 2023 by Brain group Association, Vidin, Bulgaria

bottom of page