УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

Добре дошли  на електронната страница на сдружение "Брейн груп" Видин. Тя е разработена с цел да бъде посрещната необходимостта от достъп до специализирана информация, популяризирани съвременните методи и подходи в професионалното обучение и социалната работа и внедряването им в актуални проекти и инициативи.

 

Тук можете да намерите разнообразна информация относно дейностите и стратегическия план за развитие на организацията, административни и учебни он лайн ресурси за професионалисти и обучаеми в областта на професионалното обучение и социалната работа, коментари, актуални новини и акценти от работата на партньорски организации и институции, информационен бюлетин, полезни връзки и др.

18258031668215532992

Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“ бе присъдена на национален консорциум с координатор - Центъра за професионално обучение към сдружение "Брейн груп" Видин. В консорциума участват: ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали и  ПГТ "Александър Паскалев" Хасково. Тя признава високото качество на предишните проекти; дългосрочното задължение за непрекъснато усъвършенстване на мобилностите, както и стратегическия подход на сдружението за включване на интернационални мобилности в дейностите си.

Придобиването на Хартата за мобилността в областта на ПОО предоставя на притежателите й възможност да кандидатстват по опростен начин по Ключова дейност 1 „Мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение“ в периода от 2018 г до 2020 г.. Целта ѝ е също да се подкрепи изграждането на капацитет на изпращащите организации, за да организират качествена мобилност за обучаващите се и за персонала, като същевременно допълнително се насърчава развитието на качеството на мобилността.

Хартата за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“ има за цел да насърчи организациите, които са постигнали резултати с доказано качество при организирането на мобилност за учащи и персонал в областта на ПОО, да развият допълнително своите европейски стратегии за интернационализиране. Европейското интернационализиране включва и развиване на международни подходи в изпращащащите организации чрез създаване на мрежа контакти с органите в други държави, чрез насърчаване на изучаването на чужди езици и и чрез разширяване на перспективата отвъд националните подходи в областта на ПОО.

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА

anigif.gif
anigif quality 2020.gif

ПАРТНЬОРИ

pic_5.jpg

© 2021 by Brain group Association, Vidin, Bulgaria