top of page

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

2021 6404 OBYAVA.jpg
OIUY.jpg

линк към ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
https://forms.gle/3XJHgDt7AdU2qmND6

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА -
ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

3427.jpg
267833.jpg

МОБИЛНОСТ - ГРУПА ВИДИН

ДОГОВОР

№ 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

МОБИЛНОСТ - ГРУПА ВАРНА

ДОГОВОР

№ 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

МОБИЛНОСТ - ГРУПА ХАСКОВО ДОГОВОР

№ 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ - УЧИТЕЛИ  
ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

ВАЛОРИЗАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ
ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

© 2023 by Brain group Association, Vidin, Bulgaria

bottom of page