top of page
ani 116.gif

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ПО ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA116-047140 „# БЪДЕЩЕ”

ВАЛОРИЗАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ

ПО ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA116-047140 „# БЪДЕЩЕ”

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕН ПЕРСОНАЛ В ЧУЖБИНА

ПО ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA116-047140 „# БЪДЕЩЕ”

ПРАКТИКА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

ПО ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA116-047140 „# БЪДЕЩЕ”

ГРУПА КЪРДЖАЛИ 2019

ГРУПА КЪРДЖАЛИ 2019

Play Video