top of page
вв.jpg
Проектът се изпълнява от национален консорциум: координатор - Сдружение "Брейн груп" Видин, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали, ПГТ "Александър Паскалев" Хасково и приемаща организация FORMACIÓN EUROPEA, PRÁCTICA, MOVILIDAD S. L., Tenerife, Islas Canarias, España.

АНКЕТНИ КАРТИ

яя.jpg

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

проект 2019-1-BG01-KA116-061480 "#УСПЕХ"

жж.jpg

АНКЕТА ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА В ИСПАНИЯ

проект 2019-1-BG01-KA116-061480 "#УСПЕХ"

оо.jpg

ВХОДЯЩА АНКЕТА ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ

проект 2019-1-BG01-KA116-061480 "#УСПЕХ"

тт.jpg

АНКЕТА СЛЕД МОБИЛНОСТТА В ИСПАНИЯ проект 2019-1-BG01-KA116-061480 "#УСПЕХ"

СБОРНИК С РЕЦЕПТИ ТРАДИЦИОННА БЪЛГАРСКА КУХНЯ НА БЪЛГАРСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA116-061480 #УСПЕХ

МОБИЛНОСТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

МОБИЛНОСТ УЧЕНИЦИ

ГРУПА ВИДИН

ГРУПА ХАСКОВО

ГРУПА КЪРДЖАЛИ

© 2023 by Brain group Association, Vidin, Bulgaria

bottom of page